Tjenester

Vårt hovedprodukt er revisjon, men vi tilbyr også rådgivning innenfor områdene skatterett, avgiftsrett og selskapsrett.


Vi har et tett samarbeid med erfarne advokater i Drammens-området ved behov for ytterligere bistand.

Vi er også et autorisert regnskapsførerselskap, og kan følgelig tilby en "totalpakke" for holdingselskaper, investeringsselskaper, m.v.Våre tjenester består av blant annet følgende:
  •   Revisjon.
  •   Regnskapsføring.
  •   Årsregnskap og ligningspapirer.
  •   Økonomisk rådgivning.
  -   Skatt.
  -   Merverdiavgift.
  -   Selskapsrett (valg av selskapsform, fusjon og fisjon, kapitalendringer, m.v.).
  -   Arv/generasjonsskifte.

Aktuelle linker:

Vårt overordnede mål er å bli oppfattet som kundens naturlige samtalepartner.

Medlem av Den Norske Revisorforening.

Autorisert Regnskapsførerselskap.