Om oss

Borge Revisjon AS ble etablert høsten 2009 og består i dag av 2 registrerte revisorer og en revisormedarbeider. Vi holder til i trivelige lokaler i Drammen.

Vi er et lite revisjonsselskap som retter oss mot små og mellomstore bedrifter.

Våre kunder består i dag av små og mellomstore bedrifter primært lokalisert på Østlands-området. Vi har kunder innenfor flere ulike bransjer.

Vårt overordnede mål er å bli oppfattet som kundens naturlige samtalepartner.

For å lykkes med dette mener vi at følgende faktorer er avgjørende (suksessfaktorer):
  •   Personlig kontakt (kunden har 1 fast person å forholde seg til).
  •   Høy grad av service (herunder tilgjengelighet og fleksibilitet).
  •   Faglig kompetanse.
  •   Nettverk (advokater og øvrige spesialister som kan involveres ved behov).

Vårt overordnede mål er å bli oppfattet som kundens naturlige samtalepartner.

Medlem av Den Norske Revisorforening.

Autorisert Regnskapsførerselskap.