Ansatte

Marius Borge - Registrert revisor

Marius er selskapets oppdragsansvarlige revisor. Han er registrert revisor med utdannelse fra Handelshøyskolen BI i Sandvika.

Marius har tidligere arbeidet i PwC (PricewaterhouseCoopers AS) i Drammen i 11 år (1998 - 2009). Han har i disse årene arbeidet med revisjon av små og mellomstore bedrifter innenfor en rekke ulike bransjer. I tillegg til dette ble han benyttet som foreleser internt (opplæring av nyansatte, avholdelse av lokale fagsamlinger, m.v.) og eksternt (avholdelse av klientseminarer, m.v.).
Fra 2009 har Marius arbeidet i Borge Revisjon AS med revisjon og rådgivning for små og mellomstore bedrifter.


Mette Marit Borge - Registrert revisor

Mette Marit er registrert revisor med utdannelse fra Handelshøyskolen BI i Sandvika.


Hun arbeidet i PwC (PricewaterhouseCoopers AS) i Drammen i perioden 2005 - 2009 med revisjon av små og mellomstore bedrifter.Mette Marit har arbeidet i Borge Revisjon AS fra 2009. Utover ordinær revisjon har hun bl.a. bistått regnskapsavdelingen på Kongsberg Defence & Aerospace AS i 2009 - 2010.

Vårt overordnede mål er å bli oppfattet som kundens naturlige samtalepartner.

Medlem av Den Norske Revisorforening.

Autorisert Regnskapsførerselskap.